Ο αμαρτωλός μυλωνάς

Στην λαϊκή παράδοση ο μυλωνάς θεωρείται σαν ένας από τους πιο μεγάλους αμαρτωλούς και παριστάνεται στο νάρθηκα πολλών εκκλησιών να τον έχει καβαλήσει ο διάβολος.