30 Απριλίου 2013

March 2013 Updated Bibliography - Νέα Ενημερωμένη Βιβλιογραφία

An extended bibliography on Hellenic Mills is available on the Hellenic Mills website.
Additional material and comments are warmly welcome.
Kind regards,
Olga Lekou, Stefanos Nomikos @ HellenicMills.gr

Στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Μύλων αναρτήθηκε νέα ενημερωμένη έκδοση της σχετικής με τους Ελληνικούς Μύλους βιβλιογραφίας (ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης).
Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν και άλλες σχετικές δημοσιεύσεις που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας, να μας ενημερώσουν στέλνοντας πλήρη στοιχεία της έκδοσης, προκειμένου κατά διαστήματα να συμπληρώνεται ο πίνακας της βιβλιογραφίας.

Ευχαριστούμε
Όλγα Λεκού, Στέφανος Νομικός @ HellenicMills.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: