30 Απριλίου 2013

October 5-13, 2013 - TIMS Mid-Term Excursion to Greece

The Mid-Term Excursion is scheduled for October 5-13, 2013 and will be to Greece.
The places to be visited are:
  • The island of Andros with its watermills, oil mills and horizontal windmills
  • In the Peloponnese, the areas of Arcadia (and the Open Air Water-Power Museum for watermills and gun powder mills) and Argolid (with watermills and windmills)
  • In Athens, the ruins of the Agora watermill
You may follow this link for the registration form and instructions for the trip (in there you will find the trip itinerary).To participate, you will have to send us the registration form. From your registration we will make a priority list. Then, you will receive confirmation for your registration, which means we expect from you to pay according to the instructions. For late registrations, there will be a waiting list (see the instructions). 
For any questions please contact us.
Thank you
George Speis

March 2013 Updated Bibliography - Νέα Ενημερωμένη Βιβλιογραφία

An extended bibliography on Hellenic Mills is available on the Hellenic Mills website.
Additional material and comments are warmly welcome.
Kind regards,
Olga Lekou, Stefanos Nomikos @ HellenicMills.gr

Στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Μύλων αναρτήθηκε νέα ενημερωμένη έκδοση της σχετικής με τους Ελληνικούς Μύλους βιβλιογραφίας (ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης).
Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν και άλλες σχετικές δημοσιεύσεις που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας, να μας ενημερώσουν στέλνοντας πλήρη στοιχεία της έκδοσης, προκειμένου κατά διαστήματα να συμπληρώνεται ο πίνακας της βιβλιογραφίας.

Ευχαριστούμε
Όλγα Λεκού, Στέφανος Νομικός @ HellenicMills.gr