25 Σεπτεμβρίου 2011

Λιοτρίβι στη Κέα


Η βόλα (πέτρα) του ανθρωποκίνητου λιοτριβιού της Κέας, στον Άγιο Σώστη.
Εξακολουθεί να είναι σε λειτουργία σήμερα.

10 Σεπτεμβρίου 2011

Προβιομηχανικοί μύλοι

Στους προβιομηχανικούς μύλους εντάσσονται τόσο οι μύλοι όσο και τα λιοτρίβια.

Βασικό στον χαρακτηρισμό είναι η άλεση με σκοπό τη σύνθλιψη και μηχανική μετατροπή οργανικής (π.χ. δημητριακών, φλοιού) ή ανόργανης (π.χ. αλάτι) ύλης στη μεταποιητική διαδικασία σε ομοιόμορφη μάζα.

Η προβιομηχανική εποχή στους μύλους χαρακτηρίζεται στη χρήση κινητικής ενέργειας από νερό, άνεμο, ζώα ή τον ίδιο τον άνθρωπο.

1 Σεπτεμβρίου 2011

Νερόμυλοι και ανεμόμυλοι της Άνδρου - Watermills and windmills of Andros

Δείτε μερικές φωτογραφίες ερειπωμένων, κατά το πλείστον, νερόμυλων και ανεμόμυλων της Άνδρου.

Some photographs from ruined watermills and windmills of Andros. 276 such mills have been found on Andros island in Greece.