1 Σεπτεμβρίου 2011

Νερόμυλοι και ανεμόμυλοι της Άνδρου - Watermills and windmills of Andros

Δείτε μερικές φωτογραφίες ερειπωμένων, κατά το πλείστον, νερόμυλων και ανεμόμυλων της Άνδρου.

Some photographs from ruined watermills and windmills of Andros. 276 such mills have been found on Andros island in Greece.


Δεν υπάρχουν σχόλια: