9 Μαρτίου 2011

Ο αμαρτωλός μυλωνάς


Στην λαϊκή παράδοση ο μυλωνάς θεωρείται σαν ένας από τους πιο μεγάλους αμαρτωλούς και παριστάνεται στο νάρθηκα πολλών εκκλησιών να τον έχει καβαλήσει ο διάβολος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: